Χρηματοδότηση
Φωτοβολταϊκού
Υαλοπίνακα

 

 

                                                                                            

 

Αποκτήστε πρόσβαση σε Ευνοϊκή Χρηματοδότηση Φωτοβολταϊκών Υαλοπινάκων, για έργα συνολικού κόστους ίσου ή μεγαλύτερου του 1 εκατομμυρίου Ευρώ.

Μπορείτε σήμερα να ενσωματώσετε τις πλεόν εξελιγμένες τεχνολογίες στον τομέα του Γυαλιού, ΜΟΝΟ με μία αρχική προκαταβολή της τάξεως του 15%, με το υπόλοιπο να χρηματοδοτείται υπο την μορφή τραπεζικού δανείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας κ μάθετε περισσότερα.